Witajcie Drukuj

Trafili?cie w?a?nie na stron? internetow? wyprawy integracyjnej Dach Europy - Dobrze mie? marzenia.
Wyprawa zosta?a zorganizowana w lipcu 2010r. przez 7 Gda?sk? Integracyjn? Dru?yn? Harcersk? KEJA oraz Gdy?skie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk przy ogromnej pomocy sponsorw.
Celem wyprawy by?o zdobycie najwy?szej gry Europy - Mont Blanc, trekking s?ynn? tras? wok? masywu Mont Blanc - Tour du Mont Blanc, a tak?e integracja osb niepe?nosprawnych z pe?nosprawnymi. Udowodnienie, ?e wspln? prac? i wspieraniem si? nawzajem jeste?my gotowi na podj?cie najtrudniejszych wyzwa? w realizacji naszych marze?.

Serdecznie zapraszamy.