Błąd
  • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
Uczestnicy wyprawy
Mariusz Albecki

ksywa: Dziki
wiek: 44 l.
funkcja: organizator

Charakterystyka:
geograf, przewodnik grski, pilot wycieczek turystycznych, nauczyciel Gimnazjum nr 3 w Gda?sku, organizator regionalnych zawodw na orientacj?, wsp?pracownik biura turystycznego BTA Kompas.

 
Dominika B?kowska

ksywa: Dominik
wiek: 17l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
najm?odszy uczestnik wyprawy, uczennica Topolwki w Gda?sku, na co dzie? trenuje je?dziectwo - uje?d?anie.

 
Jerzy Cherek

ksywa:
wiek: 27l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
nadzwyczajnie spokojny cz?owiek, zagubiony w procesie decyzyjnym, potrzebuje czasami impulsu zewn?trznego do dzia?ania, zaw?adni?ty w?tpliwo?ciami dotycz?cymi rwnie? najbardziej podstawowych spraw, uczynny, pogodny, przyjacielski, niestety komunikuje si? z otoczeniem wy??cznie poprzez pisanie na kartkach i mow? cia?a, podopieczny ?rodowiskowego Domu Samopomocy - O?rodka Adaptacyjnego w Sopocie

 
Robert Drzewucki

ksywa: Prezes
wiek: 42l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
cz?onek 7 GIDH "KEJA" Zast?powy zast?pu "?eglarze", podopieczny Gdy?skiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" uczestnik warsztatw terapii zaj?ciowej grupa dziennikarsko - komputerowa, cz?onek orkiestry Vita Activa, cz?onek zespo?u muzycznego "Promyki"

 
Olgierd Felczak

ksywa: -
wiek: najstarsi grale tego nie wiedz?
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
pochodzi z Sopotu, archeolog, Prezes Oddzia?u Gda?skiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologw Polskich
Zajmuje si? zawodowo badaniami nad epok? kamienia.

 
Micha? Guzik

ksywa: Guziol
wiek: 19l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
Uniwersytet Gda?ski kier. Psychologia, cz?onek 7 GIDH Keja

 
Ada Gu?niczak

ksywa: Chomik
wiek: 24l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
cz?onkini 7 GIDH "Keja"- przewodniczka, specjalistka stosunkw mi?dzynarodowych, irlandzka tancerka (wcze?niej w dealan- de, teraz Reelandia).

 
Marek Kaczanowski

ksywa: Kaczan
wiek: 43l.
funkcja: organizator

Charakterystyka:
pedagog specjalny, aktor scen muzycznych, cz?onek 7 GIDH Keja - harcmistrz, Gdy?skie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk, wyk?adowca w Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni

 
Mateusz Kaczanowski

ksywa: Matti
wiek: 18l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
cz?onek 7 GIDH "Keja", maturzysta LO nr 7 w Gda?sku.

 
?ukasz Kamper

ksywa: Campos
wiek: 18l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
maturzysta 1 LO w Gda?sku, cz?onek 7 GIDH Keja

 

ksywa: ?uki
wiek: 31l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka: cz?onek 7 GIDH Keja, podopieczny Gdy?skiego Stowarzyszenia "Promyk", cz?onek Warsztatu Terapii Zaj?ciowej Grupy R?kodzie?a Artystycznego

 
Maciej ??gowski

ksywa: ??gu?
wiek: 27l.
funkcja: organizator

Charakterystyka:
pedagog specjalny, dru?ynowy 7 GIDH "Keja" - przewodnik,Stowarzyszenie "?wiat?o i Cienie"Gda?sk

 
Piotr Paczy?ski

ksywa: Pa-ka
wiek: 30l.
funkcja: organizator

Charakterystyka:
pedagog specjalny, cz?onek 7 GIDH "Keja" - Podharcmistrz, Gdy?skie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk".

 
?ukasz Rakowski

ksywa:
wiek: 21l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
cz?onek 7 GIDH "KEJA", podopieczny Gdy?skiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk"

 
Kuba Soja

ksywa: Sajan
wiek: 18l.
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
ucze? 7 LO w Gda?sku, cz?onek 7 GIDH Keja