Błąd
  • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
Projekt "Dach Europy" PDF Drukuj Email

DACH EUROPY, to kolejny projekt, ktry GSI "Promyk" pragnie zrealizowa? wsplnie z nasz? dru?yn?. Czas realizacji projektu to lipiec 2010 roku.
Celem naszej wyprawy, jest trekking dooko?a szczytu Mont Blanc oraz prba zdobycia szczytu.
Podczas trwania wyprawy i ju? w trakcie jej przygotowania, grupa dwudziestu uczestnikw (10 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz 10 harcerzy i opiekunw) b?dzie mog?a sprawdzi? si? w wielu r?nych sytuacjach - tych zaplanowanych jak i tych nieprzewidzianych.

W trakcie trwania trekkingu zostan? wybrane 3 zespo?y cztero-osobowe, ktre podejm? prb? zdobycia szczytu Mont Blanc.
Celem naszej wyprawy jest rwnie? integracja osb niepe?nosprawnych z pe?nosprawnymi. Udowodnienie, ?e wspln? prac? i wspieraniem si? nawzajem jeste?my gotowi na podj?cie najtrudniejszych wyzwa? w realizacji naszych marze?. Jako jeden z etapw przygotowa? uczestnikw wyprawy "Dach Europy" planujemy w okresie zimowym tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Doliny Pi?ciu Staww Polskich. Celem szkolenia b?dzie zapoznanie uczestnikw z technik? chodzenia w rakach z czekanem oraz asekuracj?. Zdobycie Mont Blanc potwierdzi nasz? wiar? w to, i? NIE MA RZECZY NIEMO?LIWYCH, ?e osoby pe?nosprawne i niepe?nosprawne wsplnie potrafi? stawi? czo?o ka?demu wyzwaniu. Udowodni naszemu spo?ecze?stwu, ?e warto wierzy? w SPE?NIENIE MARZE?.

Dane techniczne wyprawy
Czas przej?cia: 59 godzin turystycznych.
Suma podej??: 10490 m.
Okres przej?cia: 9-10 dni.

Trasa zaczyna si? we Francji i wiedzie po kolei przez W?ochy i Szwajcari?, by wrci? do Francji.
Zaczynamy w Chamonix, gdzie b?dzie nasza baza.
Grupa trekkingowa udaje si? do Les Huches ko?o Chamonix b?d?cego pocz?tkiem trasy.
Pozosta?e osoby b?d? z bazy udawa? si? na wycieczki wok? Chamonix.

Trasa:
Les Houches - Col de Tricot - Chalet du Truc - Les Contamines - Trelate - Col du Bonhomme - Col de Fours - Calet de Mottets - Col de la Seigne - Visaille - Courmayeur (przejazd busem) - Rif. Bertone - Rif. Bonatti -Col du Grand Ferret - La Fouly - Champex - Le Puety - Col du Balme - Rif. Albert Premier - Le tour - Lac Blanc - Col du Brevent - Les Houches.

Wej?cie na Mont Blanc z przewodnikiem zajmie 3 dni i b?dzie wiod?o przez:
Les Houches - Bellevue (kolejka linowa) - dalej Tramwaj du Mont Blanc do Nid D'Aigle - pieszo do schroniska Tete Rouse (nocleg).
Kolejnego dnia rano podej?cie do schroniska Goutiera (aklimatyzacja, nocleg).
Trzeciego dnia atak szczytowy i zej?cie.